Search for:

วิธีเคลียร์ ง่ายๆจากใจชาวเหนือ

1.โหลดไฟล์มาแล้ว ก็ กดเปิดโปรแกรมตามในภาพเลย

2. เปิดโปรแกรมแล้ว ให้สังเกตตามลูกศรชี้ แหล่งที่มาของโปรแกรม i-loadzone แจกฟรี crack โดย i-loadzone ตัดการลงทะเบียนออก พวกขอแท้จะมีลงทะเบียน โปรแกรม crack ไม่ต้องลงทะเบียน แจกให้ใช้ฟรีๆ

3. กด Select ตามในภาพ แล้วเลือกรุ่นให้ตรงกับเครื่องพิมพ์แล้วกด OK

4. จะกล้บมาหน้าจอแรก ให้เลือกตามลูกศรชี้ จะมาอีกหน้าเลือก Waste ink pad counter แล้ว กด OK

5.มาหน้านี้ให้ใส่เครื่องหมายถูก หน้า Main Pad Counter แล้ว กด initialzation ตรงนี้คือการสั่งเคลียร์

เคลียร์เสร็จปิดเครื่องพิมพ์เปิดใหม่ เท่านี้เรียบร้อย